Priser MC

Priserna gäller fr o m 2020-07-01

Om inget annat anges är priserna inklusive moms. Valutan är SEK.
I priserna ingår Transportstyrelsens tillsynsavgift.

Prislista Körlektion MC

Körlektion à 55min

920 kr

Tillägg

för körlektion utanför ordinarie körtider (kväll, fredag em samt helg)
150 kr

Övrigt studiematerial

Trafikens Grunder

inkl vägmärkesförteckning och tester
400 kr

Mc-boken

300 kr

Vägmärkesförteckning

och tester
50 kr

Övriga kostnader

Riskutbildning 1

vardag
695 kr

Riskutbildning 1

lördag/röd dag
745 kr

Riskutbildning 2

(Stora Holm)
3 200 kr

Hyra av mc-utrustning

per lektikon (55min)
60 kr

Hyra av mc-utrustning

under hela utbildningstiden
600 kr

Medlemskap i GTF

banavgift för att köra manöverbana
600 kr

Biträde vid prov

inkl lån av fordon och uppvärmning
1 900 kr

Biträde vid prov

inkl lån av fordon och uppvärmning - helg
2 250 kr

*VILLKOR PAKET

  • Samtliga Start- och Körpaket ska förbrukas inom 12 månader, därefter förfaller paketet.
  • Om du inte behöver hela ditt paket för att klara utbildningen betalar vi tillbaka kvarstående belopp minus paketrabatten.
  • Om du avbryter utbildningen betalar vi tillbaka kvarstående belopp minus paketrabatten och 10% i administrativa kostnader.

Hos oss kan du betala med kontanter, bank-/kreditkort eller Swish vid köptillfället eller via bankgiro i förskott.

Bankgironummer: 314-3286
Swishnummer: 123 147 9633
Organisations nr: 556140-9458