Övriga kostnader

TRANSPORTSTYRELSEN

Tillverkning av körkort

320 kr

TRAFIKVERKET

Kunskapsprov

dagtid
325 kr

Kunskapsprov

efter kl 18.00 och helg
400 kr

Körprov för behörighet B

dagtid
800 kr

Körprov för behörighet B

efter kl 18.00 och helg
1 040 kr

Trafikverkets bil vid uppkörning

gäller ej vid uppkörning med trafikskolan
800 kr

Körprov för behörighet A1, A2 och A

dagtid
1 650 kr

Körprov för beörighet A1, A2 och A

efter kl 18.00 och helg
2 145 kr

Fotografering på Förarprovskontor

80 kr