Övriga kostnader

TRANSPORTSTYRELSEN

Tillverkning av körkort

  280 kr

TRAFIKVERKET

Kunskapsprov

dagtid
  325 kr

Kunskapsprov

efter kl 18.00 och helg
  400 kr

Körprov för behörighet B

dagtid
  800 kr

Körprov för behörighet B

efter kl 18.00 och helg
  1 040 kr

Trafikverkets bil vid uppkörning

gäller ej vid uppkörning med trafikskolan
  500 kr

Körprov för behörighet A1, A2 och A

dagtid
  1 650 kr

Körprov för beörighet A1, A2 och A

efter kl 18.00 och helg
  2 145 kr

Fotografering på Förarprovskontor

  80 kr