Info Automat

Info om fördelarna med att ta körkort för automat
En utbildning med automatbil blir billigare då man oftast behöver färre lektioner då man slipper lägga tid på att lära sig att hantera koppling och växling. I stads- och landsvägstrafik bli det lättare att fokusera på avsökning och hastighetsanpassning. All ny teknik bygger på automatväxlade bilar. De flesta nya bilar som säljs idag är automatväxlade. Miljövänligare – din trafikskola kan erbjuda dig en utbildning i en bil som ger betydligt mindre miljöpåverkan.

Väljer du att köra upp med automat så kommer det att stå ”villkor automat”
på körkortet.
Vill du i framtiden häva det villkoret så gör du en ny uppkörning med manuell bil, du behöver då inget körkortstillstånd och du gör inget nytt teoriprov.

 

Vår Automatbil
Den automatbil vi valt, Toyota Yaris är en s.k. Elhybrid och är en Miljöbil. Elhybriderna drivs av både en el- och en förbränningsmotor där de vid normal körning drivs av enbart el i genomsnitt 50% av körtiden. Vid stadskörning går elhybriden många gånger på betydligt större andel el. En sådan här bil har lågt Co2 utsläpp upp till 97g/km.

Växelspak 2_new